KORTRIJK HERITAGE

Ons doel is het bevorderen van vernieuwende, beeldbepalende,
kleinschalige en duurzame architectuur in Kortrijk.

KH BOEKEN

De Kortrijk Heritage boeken worden om de drie jaar uitgegeven
en zijn op verschillende plaatsen in Kortrijk te koop.

Architectuur
prijs 2019

Safari Studios van de Kortrijkse
band Goose met Steven Vandenborre
als architect is de winnaar van onze
de derde Kortrijk architectuurprijs.


Onze Missie

Als private stichting zonder winstoogmerk wil Kortrijk Heritage vernieuwende, beeldbepalende, kleinschalige en duurzame architectuur in Kortrijk bevorderen.

Dit doel trachten we te bereiken door de driejaarlijkse Kortrijk Heritage Architectuurprijs, door onze eveneens driejaarlijkse Kortrijk Heritage Boeken (in samenwerking met de stad Kortrijk) en door onze Kortrijk Heritage Projecten
Onze stichting heeft de bedoeling met de zgn. KHouses onze mooie stad, 'in the middle of nowhere', het epicentrum te maken van kleinschalige toparchitectuur.  

ACTIVITEITEN

Kortrijk Heritage wil vernieuwende, beeldbepalende, kleinschalige en duurzame architectuur in Kortrijk bevorderen.

LAATSTE NIEUWS

In memoriam Jacques Laverge


Ere-senator Jaques Laverge zette als een van de stichters met raad en daad zijn schouders onder de Kortrijk Heritage-projecten. 

Jammer genoeg kon hij door een slepende ziekte steeds minder op de voorgrond treden. Toch bleef hij met veel enthousiasme de initiatieven van de nieuwe trekkers steunen. 


We zijn dankbaar voor de mooie jaren samen. 

Rust zacht, goede vriend.

Prijsuitreiking 

Architectuurprijs 2019


Op 16 januari 2020 verkozen de jury, onder voorzitterschap van architect David Van Severen, de laureaat.

IN THE PICTURE

Laatste
Nieuws

Een overzicht van belangrijke momenten en verwezenlijkingen doorheen de jaren.KH Team &
Partners

Als private stichting zonder winstoogmerk werken we vaak samen met regionale partners om onze projecten te kunnen realiseren.


Contacteer
ons

Meer weten over één van onze projecten of andere vragen? Contacteer ons!Blijf op de hoogte!
Volg ons op Instagram.