KORTRIJK HERITAGE

Ons doel is het bevorderen van vernieuwende, beeldbepalende,
kleinschalige en duurzame architectuur in Kortrijk.

KH BOEKEN

De Kortrijk Heritage boeken worden om de drie jaar uitgegeven
en zijn op verschillende plaatsen in Kortrijk te koop.

Architectuur
prijs 2019

Safari Studios van de Kortrijkse
band Goose met Steven Vandenborre
als architect is de winnaar van onze
de derde Kortrijk architectuurprijs.


Onze Missie

Als private stichting zonder winstoogmerk wil Kortrijk Heritage vernieuwende, beeldbepalende, kleinschalige en duurzame architectuur in Kortrijk bevorderen.

Dit doel trachten we te bereiken door de driejaarlijkse Kortrijk Heritage Architectuurprijs, door onze eveneens driejaarlijkse Kortrijk Heritage Boeken (in samenwerking met de stad Kortrijk) en door onze Kortrijk Heritage Projecten
Onze stichting heeft de bedoeling met de zgn. KHouses onze mooie stad, 'in the middle of nowhere', het epicentrum te maken van kleinschalige toparchitectuur.  

ACTIVITEITEN

Kortrijk Heritage wil vernieuwende, beeldbepalende, kleinschalige en duurzame architectuur in Kortrijk bevorderen.

LAATSTE NIEUWS

KH HOUSE #01 

in de media.


Op 20 februari 2020 werd het startschot gegeven van 'KHouse 01' aan het Sint-Amandsplein te Kortrijk (Overleie), een unieke verbouwing met Manuel Aires Mateus als leidende architect met een schare aan materiaalsponsors.


Prijsuitreiking 

Architectuurprijs 2019


Op 16 januari 2020 verkozen de jury, onder voorzitterschap van architect David Van Severen, de laureaat.

IN THE PICTURE

Laatste
Nieuws

Een overzicht van belangrijke momenten en verwezenlijkingen doorheen de jaren.KH Team &
Partners

Als private stichting zonder winstoogmerk werken we vaak samen met regionale partners om onze projecten te kunnen realiseren.


Contacteer
ons

Meer weten over één van onze projecten of andere vragen? Contacteer ons!Blijf op de hoogte!
Volg ons op Instagram.